Тыйым салынған субстанциялар(S) мен тыйым салынған әдістер(М)

Қазақстан Республикасының Допингке қарсы қағидаларын бекіту туралы

Бүкіл әлемдік допингке қарсы кодекс

СПОРТШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АНЫҚТАМАЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ